Gastekniske Dage

Årets Gaskonference

Konference-
materiale


Arrangementer


"DGF Gastekniske Dage" er et årligt todages-arrangement, hvor du kan få opdateret din viden inden for alle aspekter af gasteknik og få mulighed
for at networke på tværs af faggrænserne.

Årets Gaskonference finder sted hvert år i november og omfatter generalforsamling, energipolitiske indlæg og en teknisk konference.