Hent bladet

Skriv indlæg

Annoncer

Abonnement

Redaktion

Sponsorer

Fagbladet GASenergi


Fra 2017 vil du kun modtage fire trykte udgaver af GASenergi med posten, mens de øvrige artikler og nyheder vil komme som e-post. Medlemmer af DGF vil automatisk få alle elektroniske nyheder og artikler.

Hvis du ikke er medlem af DGF og gerne vil modtage elektroniske nyheder, så tilmeld dig nyhedsbrevet


Dansk Gas Forening udgiver fagbladet GASenergi. GASenergi formidler nyheder og artikler om udviklingen i gasbranchen, herunder udvinding, distribution, anvendelse og sikkerhed, samt formidler information fra bestyrelse til medlemmer.

GASenergis læsere omfatter ledelse og ansatte i gasselskaber, forskningsinstitutter, tekniske forvaltninger, hos rådgivere, fjernvarme- og kraftvarmeværker, større industrielle gasforbrugere samt VVS-installatører, smede og gasmestre, der er beskæftiget med gas-installationer. Bladet udkom første gang i 1912 og hed dengang "Gasteknikeren".