Medlemsliste

Indmeldelse
Medlemsservice


DGF er en forening med cirka 450 personlige medlemmer med tilknytning til gasforsyning, gasanvendelse eller beslægtede områder. Foreningen er stiftet i 1911.

Foreningens medlemmer kommer typisk fra gasselskaber og andre forsyningsselskaber, udstyrsleverandører, udviklingsvirksomheder, VVS-installatører, industri og myndigheder.

Medlemskabet opfattes ofte som et naturligt element i et ansættelsesforhold inden for gasområdet, og mange firmaer afholder derfor udgifterne ved DGF-medlemskabet.

Hvorfor blive medlem af DGF?

DGF-medlemskabet er adgang til et frugtbart fagligt fælleskab på gasområdet.

Som DGF-medlem får man gratis tilsendt GASenergi seks gange om året. GASenergi orienterer om fagligt relevante problemstillinger på gasområdet.

DGF arrangerer endvidere møder og konferencer på det gasfaglige område med særlig rabat for foreningens medlemmer.

På DGF’s årsmøde arrangeres ud over generalforsamling en teknisk konference med indlæg vedrørende gasanvendelse, gastransmission og gasdistribution. Der er endvidere en udstilling, hvor udstyrsleverandører, etc. præsenterer det sidste nye på området.

DGF er det danske medlem i den Internationale Gas Union, og som DGF medlem får man mulighed for at deltage i det internationale samarbejde i IGU.

Evt. opsigelse af medlemskab kan ske med tre måneders varsel.